ایران کوک

خطرات مثلث برمودا

1

1

  • تاریخ : 27ام بهمن 1391
  • موضوع : دانستنیها
  • بازدید : 221 views

حوادث مثلث برمودا

عکس قطار

به طور قطع درباره شهرت مثلث برمودا در ناپدید ساختن همه چیز از کشتی های باری گرفته تا هواپیماها شنیده اید. این مکان آبی اسرارآمیز همواره موجب حیرت محققان بوده است و حتی برخی آن را منشاء فعالیت های ماورای طبیعی می دانند.

صفحه 1 از 11