ایران کوک

داستان دوستی دختر با پسر

1

1

44_9310221421045034

1_9310211420934559

علت دوستی دختران با پسران

 

دانستنیهای ایران کوک :

 

در جامعه امروز، تعامل زن و مرد اجتناب ناپذیر است. دختران در محیط های کاری و تحصیلی حضور پررنگ تری دارند و همین مساله می تواند زمینه ساز تعامل های نزدیک تر شود. اما به طور کلی باید دانست که هر ارتباطی، دوستی دختر و پسر نیست.

صفحه 1 از 11