آلت تناسلی کج مردان

آلت تناسلی کج مردان

آلت تناسلی کج مردان

کجی مادرزادی آلت تناسلی در مردان
کجی مادرزادی آلت تناسلی یک بیماری نسبتا شایع است و حدود ده درصد مردان را گرفتار می کند. میزان کجی از بسیار خفیف تا بسیار شدید متفاوت است. در 3-1 در صد مردان کجی شدید آلت تناسلی وجود دارد.

 

مشاهده آلت تناسلی کج مردان . . .
صفحه 1 از 11
تبلیغات متنی
مدل لباس
بازی